UW MOOT

Pierwsza taka inicjatywa skierowana do studentów lat I - III

Edycja 2016Edycja 2017Edycja 2018KazusPartnerzyOrganizatorzyRegulamin KonkursuRegulamin Etapu UstnegoKontakt
Czym jest MOOT?

UW MOOT jest pierwszą tego typu inicjatywą organizowaną przez Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Konkurs wyróżnia się możliwością wzięcia w nim udziału już od pierwszego roku studiów prawniczych na wszystkich wydziałach prawa w Polsce. Jego celem jest promocja alternatywnych metod rozwiązywania sporów, a także rozwijanie praktycznych umiejętności prawniczych, takich jak zdolności argumentacji i przemawiania. Co więcej, studenci będą mieli szansę wykorzystania zdobytej na studiach wiedzy teoretycznej.

Udział w UW MOOT może także stanowić przygotowanie dla osób zainteresowanych udziałem w tego typu prestiżowych konkursach międzynarodowych. UW MOOT składa się z dwóch etapów - pisemnego i ustnego. Do etapu pisemnego studenci przystępują zorganizowani w dwuosobowe grupy, po zarejestrowaniu się przez formularz dostępny na stronie internetowej. Ich zadaniem będzie przygotować esej, odpowiadając na pytanie zawarte w kazusie, który to organizatorzy zamieszczą na stronie.

Po wyłonieniu najlepszych grup etapu pisemnego, Uczestnikom zostają przydzielone w drodze losowania role powoda lub pozwanego. Etap ustny, czyli właściwe symulacje obrad odbędą się 11 – 12 kwietnia 2019 roku. Składać się będą z ćwierćfinału, półfinału i finału. W kolejnych etapach wyłaniana będzie drużyna, która lepiej zaprezentowała swoje racje przed profesjonalnym składem sędziowskim. Studenci będą musieli przedstawić ustną argumentację zgodną ze swoją rolą, a także przygotować się na spontaniczne pytania ze strony arbitrów.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w czwartej edycji UW MOOT.
UW Moot 2019
Partner Merytoryczny
Organizatorzy
Martyna Szczuko
organizator główny
koordynator ds. finansowych
Krzysztof Worek

organizator główny
koordynator ds. merytorycznych
Emilia Wełpa
koordynator ds. promocji
emilia.welpa@gmail.com
Tomasz Kozłowski
koordynator ds. logistycznych
tomasz.kozlowski5@gmail.com
Jan Krajewski, Ewa Gutkowska, Gabriela Niedziałkowska, Zuzanna Buszman, Aleksandra Jeromin, Szymon Piotrowski, Zuzanna Grelewicz, Dawid Ingier, Michał Szkaradek, Magdalena Gaca, Aleksandra Bowanko, Klaudia Pacocha, Natalia Grębowiec, Magdalena Kiziak, Wiktoria Dzioba, Bartosz Mazur, Anna Dąbkowska, Jakub Babańczyk, Marianna Jarosławska, Yana Pastarnakevich, Maria Wiecka
Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji UW

Samorząd Studentów WPiA UW łączy osoby najbardziej zaangażowane w życie wydziału. Na co dzień zajmujemy się koordynacją licznych projektów obejmujących różne obszary uniwersyteckiego życia. Działamy w ramach czterech Komisji Samorządowych: Komisji ds. Dydaktycznych, Kultury, Praktyk oraz Promocji i Organizacji.

Promujemy nasz wydział zarówno na polu ogólnouniwersyteckim, jak nawet poza nim. Robimy to poprzez organizowanie takich wydarzeń, jak ogólnopolski turniej UW MOOT czy wykłady PraWOStart dla licealistów. Dodatkowo, Samorząd intensywnie działa charytatywnie, chociażby przez organizację akcji Student Prawa Mikołajem i koordynacji sztabu WOŚP – Studenci Warszawy. Staramy się zintegrować społeczność wydziału poprzez organizację cyklicznych wydarzeń integracyjnych, takich jak obóz integracyjny w Lidzbarku, Tydzień Adaptacyjny czy też cykl imprez tematycznych. Dbamy także o kulturalny rozwój studentów, organizując rozmaite akcje we współpracy z największymi stołecznymi teatrami i instytucjami kultury. Co więcej, staramy się także ułatwić studentom start w życie zawodowe poprzez organizację różnorakich wydarzeń o tematyce rekrutacji.

Dzięki zaangażowaniu najbardziej ambitnych studentów możemy z powodzeniem stwierdzić, iż to właśnie Samorząd Studentów tworzy i rozwija życie wydziałowe, które toczy się poza wykładami i ćwiczeniami, budując wspólnotę WPiA UW.

www.facebook.com/sswpiauw
www.samorzad.wpia.uw.edu.pl
Jan Krajewski, Ewa Gutkowska, Gabriela Niedziałkowska, Zuzanna Buszman, Aleksandra Jeromin, Szymon Piotrowski, Zuzanna Grelewicz, Dawid Ingier, Michał Szkaradek, Magdalena Gaca, Aleksandra Bowanko, Klaudia Pacocha, Natalia Grębowiec, Magdalena Kiziak, Wiktoria Dzioba, Bartosz Mazur, Anna Dąbkowska, Jakub Babańczyk, Marianna Jarosławska, Yana Pastarnakevich, Maria Wiecka
Skontaktuj się z nami lub zadaj pytanie!

Masz pytanie dotyczące kazusu? Chcesz uzyskać dalsze informacje?
Napisz do nas na uwmoot@gmail.com!